กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

kamnanadmin

ผู้ว่าฯ จ.ฉะเชิงเทรา มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ให้กับ 4 กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลโดดเด่นในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้ประชาชนในท้องที่ของตนเอง ผู้ที่ได้รับรางวัล กำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 มี 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายพสธร พันธุ์สุวรรณ กำนันตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) นายณัฎฐวุฒิ วัลลานนท์ กำนันตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ได้รับรางวัล ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 มี 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายอัสดา รัตนสินธุ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา …

ผู้ว่าฯ จ.ฉะเชิงเทรา มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 Read More »

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย 1. นายอดุลย์ หมวดสง กำนันตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล (ได้รับรางวัลครั้งที่ 2) 2. นายสมชาย เหมาะแหล่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ภูเก็ต จัดงานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2564 และมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ให้แก่ 1.นายจิรยุทธิ์ จิรสุนทรกูล กำนันตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 2.นายกฤษณ์ สาริยา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต    

จังหวัดเชียงราย มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย จัดให้มีการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติกำนันและผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเทความรู้ความสามารถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้าน โดยในปีนี้จังหวัดเชียงรายมีผู้ที่ได้รับตำแหน่งกำนันยอดเยี่ยมของจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายสุพจน์ ภิระบรรณ กำนันตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย นายธานี นามะณีวรรณ์ กำนันตำบลทรายขาว อำเภอพาน และ นายเชิดชัย แสงสุข กำนันตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง สำหรับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายประเสริฐ มะหิทธิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน นายประหยัด รักประชา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล และ นายสมเพชร ทะชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ …

จังหวัดเชียงราย มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 Read More »

จังหวัดนครนายก จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” 10 สิงหาคม 2564

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 จังหวัดนครนายก จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยในงานมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นผู้มอบรางวัล ในปีนี้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ของจังหวัดนครนายก มีทั้งสิ้น 2 คน ได้แก่ 1. นายกวี ยามเย็น กำนันตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 2. นายอัครพนธ์ บำรุงจิตต์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นอกเหนือจากการมอบรางวัลให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวขอบคุณ โดยมีใจความว่า “..ขอขอบคุณกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนตามภารกิจ ตามนโยบายสำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะในห้วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทุกคน ได้ทุ่มเทเสียสละอย่างเต็มที่ …

จังหวัดนครนายก จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” 10 สิงหาคม 2564 Read More »

จังหวัดสงขลา มอบรางวัลให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 จังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่ บ้านมีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคมของทุกปี ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย นายพงศ์เพชร มากเกื้อ จ่าจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด ได้ตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่น และเสนอชื่อเข้ารับรางวัล ประจำปี 2564 แยกเป็นประเภทกำนัน 3 รางวัล และประเภทผู้ใหญ่บ้าน 3 รางวัล ส่วน 4 …

จังหวัดสงขลา มอบรางวัลให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน Read More »

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นเป็นประจำทุกปี โดยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 3 คน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ได้แก่ รางวัลกำนันยอดเยี่ยม นายสุภกิจ เกษกล้า กำนันตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอไชยา ได้แก่ นายนิวัฒน์ เหรัญญะ กำนันตำบลเวียง และนายวีระศักดิ์ ลิกขไชย กำนันตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ สำหรับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่ 1.นายนันทพล โมรา …

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 Read More »

จ.ร้อยเอ็ด มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ครั้งที่ 8 / 2564) ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี, นายชนาส ชัชวาลวงศ์, นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และได้มีการถ่ายทอดการประชุมผ่านทางระบบ zoom meeting ไปยังส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วย ก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลแหนบทองคำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยในปี 2564 จังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 6 ราย ประกอบไปด้วย 1. นายเทียมรัตน์ …

จ.ร้อยเอ็ด มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 Read More »

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม หรือรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แหนบทองคำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพิจารณารางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2564 จังหวัดลำพูนได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 หรือหรือรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ โดยปกติแล้วกระทรวงมหาดไทย จะจัดพิธีมอบรางวัลแห่งเกียรติยศนี้ ในส่วนกลางพร้อมกันทั่วประเทศโยเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยจึงได้ให้จังหวัดจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าว โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน …

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 Read More »

ชลบุรีจัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะ ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2435 จึงถือได้ว่า วันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่มีการจัดตั้ง สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี …

ชลบุรีจัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 Read More »