กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ภูเก็ต จัดงานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2564 และมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

ให้แก่
1.นายจิรยุทธิ์ จิรสุนทรกูล กำนันตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
2.นายกฤษณ์ สาริยา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

   

Share
Share
Send to Email