กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

Month: August 2022

จ.กำแพงเพชร มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและแหนบทองคำ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

8 สิงหาคม จ.ลพบุรี มอบรางวัลให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

จังหวัดลพบุรี วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบรางวัล แหนบทองคำ และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ณ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ lb

อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. นายสุพจน์ รัตนรุ่งเรือง นายอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวัดโบสถ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 ดังนี้

อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลชั้น 2 ในการประกวดกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 – 15.00 น. นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าพระบรมอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอวังทอง และห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ดังนี้

อำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง ดังนี้ ๑. พิธีถวายความเคารพและวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒. การอ่านสารของสมเด็จพระสังฆราช สารนายกรัฐมนตรี และสารผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ๓. พิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอุทิศส่วนกุศลให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ล่วงลับ ๔. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลชั้น ๒ ในการประกวดกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ คน ๕. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่นักปกครองผู้ประสานงานดีเด่น ระดับตำบล ประจำปี ๒๕๖๕ …

อำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง Read More »

อำเภอบางแก้ว พัทลุง จัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

อำเภอบางแก้ว พัทลุง วันที่ 10 สิงหาคม 2665 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประขาคมอำเภอบางแก้ว นายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกวดกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2565 ดังนี้

อ.บางกระทุ่ม จัดงานมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยนายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ สุวรรณ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 พร้อมกับ อ่านสารและมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอบางกระทุ่ม