กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

Uncategorized

อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565

อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อำเภอสระใครได้จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 ณ หอประชุมอำเภอสระใคร โดยมี นายพศิน นาชัยโชติ นายอำเภอสระใคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1. พิธีสงฆ์สมณศักดิ์ ๙ รูป 2. พิธีอ่านสารเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 3. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2565 4. การบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักปกครองอำเภอสระใคร โดยมีวิทยากรดังนี้ 1) นายพศิน นาชัยโชติ นายอำเภอสระใคร 2) นายสมปอง เที่ยงมนต์ ปลัดอาวุโส และ 3) …

อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 Read More »

จังหวัดภูเก็ต พิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565  ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลแหนบทองคำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 (จำนวน 2 รางวัล) ดังนี้

30 สิงหาฯ จ.เชียงใหม่จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565