กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย

1. นายอดุลย์ หมวดสง กำนันตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล (ได้รับรางวัลครั้งที่ 2)
2. นายสมชาย เหมาะแหล่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

Share
Share
Send to Email