กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

News

พลิกฟื้นนาและบ่อกุ้งร้างสู่ “หมู่บ้าน อยู่เย็น” ผู้ใหญ่ตาล – นทีธรรม ทองเนื้อแข็ง

พลิกฟื้นนาและบ่อกุ้งร้างสู่ “หมู่บ้าน อยู่เย็น” ผู้ใหญ่ตาล – นทีธรรม ทองเนื้อแข็ง … ภาพของบ้านเขาใน ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ที่เต็มไปด้วยพื้นที่ปาล์มน้ำมันในวันนี้ หลายคนอาจคิดไม่ถึงว่าเคยเป็นทุ่งนาและบ่อกุ้งร้างมาก่อน ทั้งหมดนี้เกิดจากการพลิกฟื้นและต่อยอด สร้างมูลค่าทางการเกษตรให้ชุมชนโดยการทำงานของนักปกครองของท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ …           หนึ่งในผู้ขับเคลื่อนงานนี้คือ นทีธรรม ทองเนื้อแข็ง หรือ ผู้ใหญ่ตาล ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเขาใน หมู่ที่ 1 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ผู้มีคุณแม่เป็นแรงบันดาลใจการเป็นนักปกครองท้องถิ่น ลงรับคัดเลือกในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ในปี พ.ศ. 2556 ภายหลังจากที่คุณแม่เกษียณตำแหน่งกำนันแล้ว “ก่อนที่แม่จะเกษียณ เราก็ช่วยทำงานในชุมชนอยู่แล้ว เพราะเราเป็นกรรมการหมู่บ้านด้วย ทำให้เห็นว่าตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน สามารถช่วยชาวบ้านได้ในหลายทาง ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงตั้งปณิธานในตอนนั้นว่า เราจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสานต่อในสิ่งที่คุณแม่ทำไว้” ผู้ใหญ่ตาลกล่าว ปัญหาดั้งเดิมของชุมชนบ้านเขาใน การประกอบอาชีพเกษตรอย่างการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ และทำนา แต่สร้างรายได้ไม่สม่ำเสมอแลประสบปัญหาราคาตกต่ำ …

พลิกฟื้นนาและบ่อกุ้งร้างสู่ “หมู่บ้าน อยู่เย็น” ผู้ใหญ่ตาล – นทีธรรม ทองเนื้อแข็ง Read More »

‘หมู่บ้านเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพึ่งพาตนเอง’ ผู้ใหญ่ก้อย – พิชญาภา ทาแลบ

‘หมู่บ้านเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพึ่งพาตนเอง’ ผู้ใหญ่ก้อย – พิชญาภา ทาแลบ … บ้านใหม่แม่บอน หมู่ที่ 12 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก หมู่บ้านใหม่ที่เพิ่งแยกตัวออกมาจากหมู่บ้านปากวังเพียง 20 ปี ความท้าทายของที่นี่คือการเริ่มต้นใหม่ในการสร้างชุมชน พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถือเป็นความท้าทายของนักปกครองท้องที่ …           ผู้ใหญ่บ้าน พิชญาภา ทาแลบ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ผู้ใหญ่ก้อย” ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2 ที่เข้ามารับตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงคนแรก ในขณะที่มีอายุเพียง 29 ปี ด้วยความตั้งใจเป็นสื่อกลางของชาวบ้านในการสะท้อนปัญหาในท้องที่ไปยังหน่วยงานภาครัฐ เช่นเดียวกับที่นำนโยบายรัฐมาเผยแพร่สู่ประชาชน แต่ในปีเดียวกันกับที่ผู้ใหญ่ก้อยรับตำแหน่ง เกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปีพ.ศ. 2554 พื้นที่ จ.ตาก   ประสบปัญหา น้ำหลาก ดินสไลด์ แต่ผู้ใหญ่ก้อยกลับพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ตั้งคำถามว่าจะทำอย่างไร เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ชาวบ้านใช้ในช่วงฤดูแล้ง         …

‘หมู่บ้านเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพึ่งพาตนเอง’ ผู้ใหญ่ก้อย – พิชญาภา ทาแลบ Read More »

‘ความภูมิใจคือการได้รับใช้ประชาชน’ กำนันนาง – ไพสงค์ นารี

‘ความภูมิใจคือการได้รับใช้ประชาชน’ กำนันนาง – ไพสงค์ นารี … ในโลกสมัยใหม่ที่ความเป็นชาย-หญิง เท่าเทียมกัน การมีผู้นำเป็นผู้หญิง ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป แต่หากมองย้อนกลับไปในช่วงหลายสิบปีก่อนหน้านี้ ย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย …   กำนันไพสงค์ นารี กำนัน ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น หรือที่รู้จักกันในชื่อ “กำนันนาง”   พิสูจน์แล้วว่าผู้หญิงก็เป็นผู้นำได้ดี แม้จะเป็นลูกสาวคนสุดท้องของครอบครัวที่มีลูก 9 คน แต่ด้วยด้วยความเป็นเด็กเรียนดี กีฬาเด่น ได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้าห้อง ประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นก้าวเล็ก ๆ ปลุกความฝันการทำงานด้านการปกครองขึ้นมา            “เราได้เรียนจนถึงชั้น ป.6 แต่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือต่อ ก็ขอโอกาสในการเอาความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่มี ขอโอกาสเป็นผู้นำคน ความใฝ่ฝันคือการได้เป็น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเอาความรู้มารับใช้พ่อแม่พี่น้อง” กำนันนางกล่าว จากความตั้งใจแน่วแน่ในการทำงานเพื่อชุมชน และได้เริ่มทำงานเพื่อส่วนรวมมาแล้วในช่วงที่สามีเป็นกำนัน กำนันนางได้รับความไว้วางใจเป็นกำนันเมื่อปี พ.ศ.2559       …

‘ความภูมิใจคือการได้รับใช้ประชาชน’ กำนันนาง – ไพสงค์ นารี Read More »

‘การตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดคือหน้าที่และเกียรติยศ’ กำนันเก่ง – จักรกฤษณ์ จันตน

‘การตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดคือหน้าที่และเกียรติยศ’ กำนันเก่ง – จักรกฤษณ์ จันตน … จากเด็กที่เติบโตในชุมชนวัดบ้านสร้าง สู่กำนันผู้ตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดด้วยการดูแลและส่งเสริมคุณภาพคุณภาพชีวิตของคนในท้องที่ …           จักรกฤษณ์ จันตน หรือที่ชาววัดบ้านสร้างรู้จักในชื่อ กำนันเก่ง ผู้ที่เกิดและเติบโต ที่ชุมชนวัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.อยุธยา ลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2547 โดยได้แรงสนับสนุนจากชาวบ้าน เมื่อได้รับตำแหน่งก็ทำหน้าที่เต็มความสามารถ พิสูจน์ผีมือจนได้รับตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554           ในฐานะคนที่เกิดและเติบโตที่นี่ กำนันเก่งมองเห็นคุณค่าของชุมชนที่อาจเลือนหาย จึงมีแนวคิดฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม ปรับสภาพแวดล้อมให้สวยงาม เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์           ด้วยจุดเด่นของวัดบ้านสร้างที่มีประวัติความเป็นมาช้านานกว่าร้อยปี เป็นแหล่งศูนย์รวมชุมชน       มีกิจกรรมที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์คือ ประเพณีการแข่งเรือประจำปีที่เคยมีในอดีต การฟื้นฟูวิถีชีวิตเหล่านี้ จะช่วยดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว เป็นอีกแลนมาร์คที่ต้องมาเยือนเมื่อมาเที่ยว …

‘การตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดคือหน้าที่และเกียรติยศ’ กำนันเก่ง – จักรกฤษณ์ จันตน Read More »

13 ทศวรรษ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” 130 ปี ผู้ปักธงนำความสุขสู่ตำบล-หมู่บ้านทั่วประเทศ

ครบรอบ 130 ปี “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” กรมการปกครอง ชู “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” นักปกครองด่านหน้าที่ทำงานใกล้ชิดชาวบ้าน เป็นกลไกหลักขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ผู้ปักธงนำความสุข ความสามัคคี ความมั่นคง ความปลอดภัย และความสะดวกสบายให้เข้าถึงตำบลและหมู่บ้านทั่วประเทศไทยให้พัฒนาก้าวหน้ามายาวนานถึง 130 ปี               เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ทศวรรษ หรือ 130 ปี ของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นตัวแทนของภาครัฐที่เป็นกลไกสำคัญในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับตำบล และหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองระดับฐานรากที่เชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชนไว้ด้วยกัน โดยเป็นผู้บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับพัฒนากลุ่มคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างความสงบสุขในพื้นที่ระดับตำบลและหมู่บ้าน เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และทำให้ประชาชน …

13 ทศวรรษ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” 130 ปี ผู้ปักธงนำความสุขสู่ตำบล-หมู่บ้านทั่วประเทศ Read More »

ครบรอบ 129 ปี สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน – 10 สิงหาคม 2564 ร่วมเชิดชูเกียรติ พร้อมส่งกำลังใจให้ ‘กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน’ ผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด

เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” กระทรวงมหาดไทย ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ของผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกสถานการณ์ โดยในวันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย คือ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” โดยเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงได้พระราชทานกำเนิดกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2435 ที่บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนับถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2564 เป็นเวลาถึง 129 ปี

บทบาท “กำนันผู้ใหญ่บ้าน” งานบำบัดทุกข์บำรุงสุข

บทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านกับงาน “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจัดระเบียบการปกครองในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้น ภายใต้การปฏิรูประบบบริหารราชการของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ อัครมหาเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ในส่วนภูมิภาคได้มีการแบ่งการบริหารราชการของอำเภอ ออกเป็นตำบลและหมู่บ้าน

10 สิงหาคม 2563 “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

10 สิงหาคม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด แม้ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด ในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 128 อย่างภาคภูมิ มั่นคง และยกย่องให้เป็นผู้นำท้องที่ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง