กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ผู้ว่าฯ จ.ฉะเชิงเทรา มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ให้กับ 4 กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลโดดเด่นในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้ประชาชนในท้องที่ของตนเอง

ผู้ที่ได้รับรางวัล กำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 มี 2 ท่าน ได้แก่
1) นายพสธร พันธุ์สุวรรณ กำนันตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
2) นายณัฎฐวุฒิ วัลลานนท์ กำนันตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

และผู้ได้รับรางวัล ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 มี 2 ท่าน ได้แก่
1) นายอัสดา รัตนสินธุ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
2) นายมานพ สร้อยถาวร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

Share
Share
Send to Email