กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

พลิกฟื้นนาและบ่อกุ้งร้างสู่ “หมู่บ้าน อยู่เย็น” ผู้ใหญ่ตาล – นทีธรรม ทองเนื้อแข็ง
พลิกฟื้นนาและบ่อกุ้งร้างสู่ “หมู่บ้าน อยู่เย็น” ผู้ใหญ่ตาล - นทีธรรม ทองเนื้อแข็ง ... ภาพของบ้านเขาใน ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ที่เต็มไปด้วยพื้นที่ปาล์มน้ำมันในวันนี้ หลายคนอาจคิดไม่ถึงว่าเค…
‘หมู่บ้านเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพึ่งพาตนเอง’ ผู้ใหญ่ก้อย – พิชญาภา ทาแลบ
‘หมู่บ้านเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพึ่งพาตนเอง’ ผู้ใหญ่ก้อย - พิชญาภา ทาแลบ ... บ้านใหม่แม่บอน หมู่ที่ 12 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก หมู่บ้านใหม่ที่เพิ่งแยกตัวออกมาจากหมู่บ้านปากวังเพียง 20 ปี ความท้าท…
‘ความภูมิใจคือการได้รับใช้ประชาชน’ กำนันนาง – ไพสงค์ นารี
‘ความภูมิใจคือการได้รับใช้ประชาชน’ กำนันนาง - ไพสงค์ นารี ... ในโลกสมัยใหม่ที่ความเป็นชาย-หญิง เท่าเทียมกัน การมีผู้นำเป็นผู้หญิง ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป แต่หากมองย้อนกลับไปในช่วงหลายสิบปีก่อนหน…
‘การตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดคือหน้าที่และเกียรติยศ’ กำนันเก่ง – จักรกฤษณ์ จันตน
‘การตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดคือหน้าที่และเกียรติยศ’ กำนันเก่ง - จักรกฤษณ์ จันตน ... จากเด็กที่เติบโตในชุมชนวัดบ้านสร้าง สู่กำนันผู้ตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดด้วยการดูแลและส่งเสริมคุณภาพคุณภาพชีวิตของคนในท้อ…
13 ทศวรรษ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”  130 ปี ผู้ปักธงนำความสุขสู่ตำบล-หมู่บ้านทั่วประเทศ
ครบรอบ 130 ปี “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” กรมการปกครอง ชู “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” นักปกครองด่านหน้าที่ทำงานใกล้ชิดชาวบ้าน เป็นกลไกหลักขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จเป็…
ครบรอบ 129 ปี สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน – 10 สิงหาคม 2564 ร่วมเชิดชูเกียรติ พร้อมส่งกำลังใจให้ ‘กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน’ ผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด
เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” กระทรวงมหาดไทย ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ของผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกสถานการณ์ โดยในวันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี นับเป็นวันสำคัญอีกว…
บทบาท “กำนันผู้ใหญ่บ้าน” งานบำบัดทุกข์บำรุงสุข
บทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านกับงาน "บำบัดทุกข์บำรุงสุข" สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจัดระเบียบการปกครองในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้น ภายใ…
10 สิงหาคม 2563 “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”
10 สิงหาคม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด แม้ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ร่วม…