กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

Month: August 2021

ภูเก็ต จัดงานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2564 และมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 8/2564 โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 14 อำเภอ รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมการประชุม

จังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น . ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลาจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเกียรติ

หนองบัวลำภู จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา จ.หนองบัวลำภู ได้จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ เป็นประธานในการมอบรางวัล

ผู้ว่าฯ จ.ตราด มอบรางวัลให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลชั้นที่ ๑ และผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลชั้นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด รวม ๘ ราย ตามลำดับ

จังหวัดนครสวรรค์ มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ศาลาจังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการนครสวรรค์ เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ว่าที่ร.ต. ปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานและนายอำเภอ นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมเป็นเกียรติ

จังหวัดน่าน มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการมอบรางวัล ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ตามที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดส่งใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำ เพื่อมอบให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย

จังหวัดสมุทรสงคราม มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 5 นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยมีนายอนุกูล เรือนแก้ว ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564