กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ครบรอบ 131 ปี “สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน”  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม  ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเสาหลักแห่งแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ขึ้น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู…
131 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เชิดชูเสาหลักแห่งแผ่นดิน นักปกครองท้องที่ผู้เป็นด่านหน้าในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้ประชาชน
    เนื่องในโอกาสวันที่ 10 สิงหาคม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” เวียนมาบรรจบครบรอบ 131 ปี กระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของ สถาบันกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายขอ…
พิธีมอบรางวัล “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2566” โดยกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำ…
กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 กำนันและผู้ใหญ่บ้านเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ ถนนหลานหลวง  ที่ซึ่งแต่เดิมที่ดินของวังวรดิศแต่เดิมเป็นของเจ้าจอมมารดาของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งต่อมาพระบาท…
การประชุมเชิงปฏิบัติการกำนันและผู้ใหญ่บ้านประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องกรุงธน บอลล์รูม โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กรมการปกครองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566 โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานในการประ…
จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่…