กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จ.อุดรธานี ผู้ว่าฯ มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร อาคาร 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

26 สิงหาคม – จ.สุโขทัย จัดงานมอบรางวัลให้กับกำนัน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

27 กันยายน 2564-ระยองจัดงานมอบรางวัลให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

จ.ระยอง ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

ปทุมธานี มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา

จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

จ.สุรินทร์ จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมข้างสารหอม ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ เวลา 07.30 น. จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

27 สิงหาคม – ผู้ว่าฯสระแก้วเป็นผู้มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2564

วันศุกร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว โดยท่านเกียรติศักดิ์ จันทรา (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว) เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

30 สิงหาคม จ.พังงา จัดงานมอบรางวัลให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

จ.พังงา ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

10 สิงหาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดงานมอบรางวัลให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

จังหวัดเพชรบูรณ์มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 16 กันยายน 2564 สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2564 ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละและทุ่มเทความรู้ความสามารถ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ที่หอประชุมศรีเทพ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 3 คน นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย และนายสืบพงษ์ นิ่มพุสวัสดิ์ โดยนายเด่นณรงค์ ธรรมา นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ นำกำนันผู้ใหญ่บ้านจาก 11 อำเภอเข้าร่วมงาน

จังหวัดเชียงราย มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย จัดให้มีการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติกำนันและผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเทความรู้ความสามารถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้าน

ชลบุรีจัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน

จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ได้มีการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

จ.ร้อยเอ็ด มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ครั้งที่ 8 / 2564) ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี, นายชนาส ชัชวาลวงศ์, นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และได้มีการถ่ายทอดการประชุมผ่านทางระบบ zoom meeting ไปยังส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

จ.ชัยนาท มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมธรรมจักร 501 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดชัยนาท หัวหน้าหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ องค์การภาคเอกชนจังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายการทำงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าฯ ตรัง มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

(30 ส.ค.2564) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

ผู้ว่าสมุทรปราการมอบประกาศนียบัตร กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม 2564

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเหล่ากาชาดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานมอบรางวัลกำนันยอดเยี่ยมประจำปี 2564 ให้กับนางพรพณา พัดทอง กำนันตำบลบางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และมอบรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2564 ให้กับ น.ส.พเยาว์ ถมใย ผู้ใหญ่บ้านหมู่2 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี และนายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมแสดงความยินดี

จ.ราชบุรีจัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 31 ส.ค. 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมและรางวัลแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชั้นที่ 1 ประจำปี 2564

อยุธยา-มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบรางวัลแหนบทองคำ สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม และหมู่บ้านต้นแบบประชาธิไตย ประจำปี 2564 โดยในปีนี้มีกำนันยอดเยี่ยม ที่ได้รับรางวัลได้แก่ นายธวัชชัย นิมา กำนัน ต.คอลงพระยาบันลือ อ.ลาดหลวง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านพระนครศรีอยุธยา นายสงวนศักดิ์ ไวยสุทธา กำนัน ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน นายชรัลวิทย์ คงสมฤทธิ์ กำนัน ต.ระโสม อ.ภาชี  รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่ นายภัคพล สาธุธรรม ผญบ.หมู่ 7 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย นายเพ็ญ พยัฆโช ผญบ.หมู่ 3 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน

ภูเก็ต จัดงานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2564 และมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 8/2564 โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 14 อำเภอ รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมการประชุม

จังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น . ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลาจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเกียรติ

หนองบัวลำภู จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา จ.หนองบัวลำภู ได้จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ เป็นประธานในการมอบรางวัล

ผู้ว่าฯ จ.ตราด มอบรางวัลให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลชั้นที่ ๑ และผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลชั้นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด รวม ๘ ราย ตามลำดับ

จังหวัดนครสวรรค์ มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ศาลาจังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการนครสวรรค์ เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ว่าที่ร.ต. ปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานและนายอำเภอ นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมเป็นเกียรติ

จังหวัดน่าน มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการมอบรางวัล ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ตามที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดส่งใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำ เพื่อมอบให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย

จังหวัดสมุทรสงคราม มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 5 นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยมีนายอนุกูล เรือนแก้ว ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

จ.อุบลราชธานี จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ให้กับกำนัน และผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 ท่าน ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

จ.กระบี่ จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 2564 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ที่ผ่านมา

จังหวัดกระบี่ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา