27 กันยายน 2564-ระยองจัดงานมอบรางวัลให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

จ.ระยอง ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ของจังหวัดระยอง มีทั้งสิ้น 2 ท่าน ได้แก่ 1. กำนันทวีพงศ์ วิทยาคุณ 2. ผู้ใหญ่บ้านจินดา บุญสม