กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

10 สิงหาฯ จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องใน วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 โดยมีพิธีการต่าง ๆ ดังนี้
1. พิธีอ่านสารนายกรัฐมนตรี สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สารปลัดกระทรวงมหาดไทย
2.พิธีมอบรางวัล และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2565 และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับรางวัลชั้นที่ 2 ประจำปี 2565
3. พิธีมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลราชสีห์คัพ ครั้งที่ 1
4. พิธีมอบรางวัลสลากกองทุนสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดปัตตานี
โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 650 คน

Share
Share
Send to Email