กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

กำนันยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายรณพล ขวัญเซ่ง

ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

นายบุญเพ็ง ดวนใหญ่

ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

นายธนพงศ์ จันทร์สุวรรณ

ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายบุญสวย หลักแหลม

ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายประวัติ บุญคำมูล

ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

นายนิวัติ ไชยโป

ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

นางสาวอรวรา เทียมกลิ่น

ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นางอรุณ งามเผือก

ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวันพิชิต บุญมา

ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ได้รับรางวัลครั้งที่ ๑

อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลชั้น 2 ในการประกวดกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 – 15.00 น. นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าพระบรมอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอวังทอง และห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ดังนี้
1. พิธีถวายความเคารพและวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าพระบรมอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอวังทอง
2. การอ่านสารของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
3. พิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอุทิศส่วนกุศลให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ล่วงลับ
4. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลชั้น 2 ในการประกวดกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 4 คน
5. แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล
สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share
Share
Send to Email