กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

8 สิงหาคม จ.ลพบุรี มอบรางวัลให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

จังหวัดลพบุรี วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบรางวัล แหนบทองคำ และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ณ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์

lb

Share
Share
Send to Email