กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

อำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง ดังนี้

๑. พิธีถวายความเคารพและวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒. การอ่านสารของสมเด็จพระสังฆราช สารนายกรัฐมนตรี และสารผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

๓. พิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอุทิศส่วนกุศลให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ล่วงลับ

๔. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลชั้น ๒ ในการประกวดกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ คน

๕. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่นักปกครองผู้ประสานงานดีเด่น ระดับตำบล ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ คน

การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share
Share
Send to Email