กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จ.กำแพงเพชร มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและแหนบทองคำ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

 

Share
Share
Send to Email