กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. นายสุพจน์ รัตนรุ่งเรือง นายอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวัดโบสถ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 ดังนี้
1.เวลา 08.00 น. กิจกรรมปกป้องและเทิดทูลสถาบันหลักของชาติ (เคารพธงชาติ)
2.เวลา 08.09 น. พิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5
3.เวลา 09.00 น. พิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหาร(ปิ่นโต) ถวายสังฆทาน และจตุบัจจัยไทยธรรม เพื่อเป็นกุศลให้อดีตกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว
4.นายอำเภอ อ่านสารนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง
5. มอบประกาศเกียรติคุณของอธิบดีกรมการปกครองให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลประจำปี 2565 จำนวน 5 ราย

Share
Share
Send to Email