กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

รางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563

พช. มุกดาหาร : ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเนื่องในโอกาส “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเนื่องในวัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2563 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ

สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563

ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

2563 ครบรอบ 128 ปี “วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน” จ.พิจิตร มอบรางวัลเชิดชูกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 โดยมีนายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นางสุกัญญา ชุมอุปการ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองสุรินทร์ ร่วมงาน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 คึกคัก ผู้ว่าฯ มอบรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเท

วันที่ 10 ส.ค. 2563 ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านละเอาะ (วัดกลางสุรินทร์) ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และยกย่อง-เชิดชูเกียรติ บุคลากรด้านการปกครองผู้เสียสละเพื่อประชาชน และเป็นทัพหน้าในการร่วมฟันฝ่าวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19

จ.นราธิวาส นอภ.สุไหงโก-ลก ร่วมเชิดชูเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้าน เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

วันที่ 10 ส.ค. 2563 ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ว่าฯ นครปฐม มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมสนามจันทร์ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปลัดจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี