กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ผู้ว่าฯ นครปฐม มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมสนามจันทร์ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปลัดจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน และได้ให้จังหวัดนครปฐมพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานยอดเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์ เข้ารับรางวัลประจำปี 2563 เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

โอกาสนี้ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ได้แก่ นายสาโรจน์ กุลครอง กำนันตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน ได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม และ นางสาวเดือนเพ็ญ สามพ่วงบุญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ และความสามัคคีปรองดองอีกด้วย

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200807205220001

 

 

 

Share
Share
Send to Email