กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

กำนันยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายรณพล ขวัญเซ่ง

ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

นายบุญเพ็ง ดวนใหญ่

ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

นายธนพงศ์ จันทร์สุวรรณ

ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายบุญสวย หลักแหลม

ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายประวัติ บุญคำมูล

ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

นายนิวัติ ไชยโป

ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

นางสาวอรวรา เทียมกลิ่น

ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นางอรุณ งามเผือก

ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวันพิชิต บุญมา

ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ได้รับรางวัลครั้งที่ ๑

มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563

พช. มุกดาหาร : ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเนื่องในโอกาส “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

  1. บำเพ็ญกุศลถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
  2. อ่านสาร (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563
  3. อ่านสาร (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563
  4. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายชยันต์ ศิริมาศ) กล่าวให้โอวาท และให้แนวทางการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดมุกดาหาร เนื่องในโอกาส “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563
  5. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563

ในการนี้ นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 ในครั้งนี้

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ที่มา: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

Share
Share
Send to Email