กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดภูเก็ต พิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565  ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลแหนบทองคำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 (จำนวน 2 รางวัล) ดังนี้

รางวัลกำนันยอดเยี่ยม

นายสนธยา  รักษาทรัพย์ กำนันตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

นายวินัย  แซ่อิ๋ว  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Share
Share
Send to Email