กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

30 สิงหาฯ จ.เชียงใหม่จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ในวันประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำฯ

 

Share
Share
Send to Email