กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

เพชรบุรี จัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00น. นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม ประจำปี 2565 ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ มอบประกาศเกียรติรางวัลกำนันยอดเยี่ยม พร้อมแหนบทองคำ และได้มอบประกาศเกียรติคุณ ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชั้นที่ 2 ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ หลังจากนั้นนายอำเภอเมืองเพชบุรี ได้อ่านสารเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สำหรับกิจกรรมการทำความดี 130 ปี ทุกหมู่บ้านได้ดำเนินการและรายงานเข้าระบบแล้ว

Share
Share
Send to Email