กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

‘ความภูมิใจคือการได้รับใช้ประชาชน’ กำนันนาง – ไพสงค์ นารี

‘ความภูมิใจคือการได้รับใช้ประชาชน

กำนันนาง – ไพสงค์ นารี

… ในโลกสมัยใหม่ที่ความเป็นชาย-หญิง เท่าเทียมกัน การมีผู้นำเป็นผู้หญิง ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป

แต่หากมองย้อนกลับไปในช่วงหลายสิบปีก่อนหน้านี้ ย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย …

 

กำนันไพสงค์ นารี กำนัน ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น หรือที่รู้จักกันในชื่อ “กำนันนาง”   พิสูจน์แล้วว่าผู้หญิงก็เป็นผู้นำได้ดี แม้จะเป็นลูกสาวคนสุดท้องของครอบครัวที่มีลูก 9 คน แต่ด้วยด้วยความเป็นเด็กเรียนดี กีฬาเด่น ได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้าห้อง ประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นก้าวเล็ก ๆ ปลุกความฝันการทำงานด้านการปกครองขึ้นมา

           “เราได้เรียนจนถึงชั้น ป.6 แต่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือต่อ ก็ขอโอกาสในการเอาความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่มี ขอโอกาสเป็นผู้นำคน ความใฝ่ฝันคือการได้เป็น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเอาความรู้มารับใช้พ่อแม่พี่น้อง” กำนันนางกล่าว จากความตั้งใจแน่วแน่ในการทำงานเพื่อชุมชน และได้เริ่มทำงานเพื่อส่วนรวมมาแล้วในช่วงที่สามีเป็นกำนัน กำนันนางได้รับความไว้วางใจเป็นกำนันเมื่อปี พ.ศ.2559

           การบ้านข้อแรกของกำนันนาง คือปัญหาด้านแหล่งน้ำของพื้นที่ มีการเดินหน้าโครงการขุดลอก ลำห้วยยาง บ้านสระกุด ต้นลำน้ำห้วยยางสู่ลำน้ำพองที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวอำเภอน้ำพอง รวมทั้งขุดสระ ทำโคกหนองนาในชุมชน และร่วมมือกับภาคเอกชนสร้างฝายชะลอน้ำ ทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี จากเดิมที่พึ่งพารายได้จากการทำนาเพียงอย่างเดียว ก็สามารถปลูกพืชผักได้งอกงาม เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน

นอกจากด้านการเกษตรแล้ว ยังมีการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอื่น ทั้งตั้งกลุ่มแปรรูปอาหาร ทั้ง ไส้กรอก  แจ่วบอง ส้มต่อน เนื้อแดดเดียว และ แหนม มีกลุ่มอาชีพจักสาน ทำ หวด , ตะกร้า และ ไซดักปลา ทำให้คุณภาพชีวิตของคนม่วงหวานอยู่ดีกินดีขึ้น หรือแม้แต่งานการรักษาความสงบ ป้องกันความทุกข์ภัยของลูกบ้าน อาทิ    การร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จำนวน 46 ราย ป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด ส่งผู้ติดยาเสพติดไปบำบัดที่วัดท่าเกษม มีการตั้งด่านตวรจจับเด็กแต่งรถซิ่ง ชวนให้เด็กและผู้ปกครองเข้ามาพบ เพื่อตักเตือน และเปลี่ยนท่อรถให้เป็นท่อเสียงเบา จนได้รับความชื่นชมที่เห็นการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

           ผลงานของกำนันหญิงแกร่งคนนี้ ทำให้ชุมชน ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มีความเข้มแข็ง และได้รับ รางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565  จากการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน ตามปณิธานของกรมการปกครอง

#วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน #วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน2565 #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #ทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้น #กรมการปกครอง #กระทรวงมหาดไทย

Share
Share
Send to Email