พิธีเปิดหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่น 60 – 61 ประจำปี 2563

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 60 – 61 ประจำปี 2563 รวม 62 จังหวัด ทั้งสิ้น 160 คน ศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563 โดยมี นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน