กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

27 กันยายน 2564-ระยองจัดงานมอบรางวัลให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

จ.ระยอง ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

โดยในปีนี้ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ของจังหวัดระยอง มีทั้งสิ้น 2 ท่าน ได้แก่
1. กำนันทวีพงศ์ วิทยาคุณ
2. ผู้ใหญ่บ้านจินดา บุญสม

Share
Share
Send to Email