สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563

ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563