กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองสุรินทร์ ร่วมงาน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 คึกคัก ผู้ว่าฯ มอบรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเท

วันที่ 10 ส.ค. 2563 ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านละเอาะ (วัดกลางสุรินทร์) ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และยกย่อง-เชิดชูเกียรติ บุคลากรด้านการปกครองผู้เสียสละเพื่อประชาชน และเป็นทัพหน้าในการร่วมฟันฝ่าวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19