ผู้ว่าฯ นครปฐม มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมสนามจันทร์ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปลัดจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี