มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563

พช. มุกดาหาร : ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเนื่องในโอกาส “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้