ผู้ว่าฯ ภูเก็ตมอบนโยบายและพบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตมอบนโยบายและพบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสนับสนุนการประสานงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2563 พร้อมมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น