จ.นราธิวาส นอภ.สุไหงโก-ลก ร่วมเชิดชูเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้าน เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

วันที่ 10 ส.ค. 2563 ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน