ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 พร้อมชื่นชมในการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน