กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเข้มแข็ง

นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศผลการพิจารณา ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งจังหวัดลำพูน มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้รับรางวัล จำนวน 2 ราย ได้แก่ รางวัลกำนันยอดเยี่ยม นายสุชาติ พิงคะสัน กำนันตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน และรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม นายสรุชัย ปาจุวัง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลหม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

 

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 ท่าน และขอให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็ง เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

แหล่งที่มา: http://www.xn--22ceam2gca3da8bob7fa9ckd74a6bi7g.com/?p=167241

 

Share
Share
Send to Email