กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

กำนันยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายรณพล ขวัญเซ่ง

ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

นายบุญเพ็ง ดวนใหญ่

ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

นายธนพงศ์ จันทร์สุวรรณ

ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายบุญสวย หลักแหลม

ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายประวัติ บุญคำมูล

ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

นายนิวัติ ไชยโป

ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

นางสาวอรวรา เทียมกลิ่น

ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นางอรุณ งามเผือก

ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวันพิชิต บุญมา

ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ได้รับรางวัลครั้งที่ ๑

อ.กุดจับ จ.อุดรธานี จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 พร้อมจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้นนายอำเภอกุดจับ ได้อ่านสารเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565
ในโอกาสนี้ได้มอบประกาศเกียรติคุณรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จำนวน 7 ราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ทุกหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

Share
Share
Send to Email