กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

อ.กุดจับ จ.อุดรธานี จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 พร้อมจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้นนายอำเภอกุดจับ ได้อ่านสารเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565
ในโอกาสนี้ได้มอบประกาศเกียรติคุณรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จำนวน 7 ราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ทุกหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

Share
Share
Send to Email