กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดอุทัยธานี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลแหนบทองคำ ให้กำนัน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

จังหวัดอุทัยธานี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลแหนบทองคำ ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จำนวน 2 ราย โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้มอบรางวัล ดังนี้
1. รางวัลกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ได้แก่ นายดิเรก ธัญญการ กำนันตำบลหมกแถวอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
2. รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ได้แก่ นายจักรพันธ์ รอดอ่อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

Share
Share
Send to Email