กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

กาญจนบุรีมอบรางวัลกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 65

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

โดยมีนายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี จังหวัดกาญจนบุรี โดยคณะกรรมการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จึงได้เปิดรับการเสนอชื่อและพิจารณาคัดเลือกและผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ของจังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีจำนวน 4 ราย ดังนี้ ผู้ได้รับรางวัล กำนันยอดเยี่ยม ได้แก่

1.นายวิเชียร เอกศิริวรานนท์ กำนันตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

2.นายนพรัตน์ สระบัว กำนันตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ได้รับรางวัล

 

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่

1.นายสมชาติ จีนาภักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

2.นายคำนวณ ขำสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

และมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชั้น 2 ได้แก่

1.นางธนกร เมืองเก่า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง

2.นางสาวจรีวรรณ คงกระพันธ์ แพทย์ประจำตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง

3.นายวิษณุ ธนะฤกษ์ สารวัตรกำนันตำบลหนองบัว อำเภอเมือง

4.นางเรไร แสงใส ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง

โดย นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ขอให้ทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลฯและผู้ที่ปฏิบัติงานทุกท่านปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถต่อไปเพื่อดูแลพี่น้องประชาชน และยึดสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่

แหล่งที่มา: https://siamrath.co.th/n/372739

Share
Share
Send to Email