กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

อ.อู่ทอง จ.สุพรรณฯ จัดงานมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง เป็นประธาน กิจกรรม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปี 2565 พร้อมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2565

Share
Share
Send to Email