กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จ.แพร่ มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

📌วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
นายสมหวัง พ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและแหนบทองคำ แก่ผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ดังนี้
-รางวัลกำนันยอดเยี่ยม: นายรัฐกานต์ จันทนูกำนันตำบลวังหลวงอำเภอหนองม่วงไข่
-รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม: นายอภิชัย อุ่นตาผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น

Share
Share
Send to Email