กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

นครศรีธรรมราช มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 2565

จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแหนบทองคำ และประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

Share
Share
Send to Email