กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

พิธีมอบรางวัล “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2566” โดยกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566”

.

สืบเนื่องด้วยในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เป็นวันครบรอบ 131 ปี สถาบันกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานกำเนิด “สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน”

.

ทางกระทรวงมหาดไทยมีพิจารณาคัดเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศไทยเพื่อมอบรางวัลให้ผู้ที่เสียสละ ทุ่มเทความรู้และความสามารถ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชน ซึ่งในปีนี้มีกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ได้รับรางวัลจำนวนทั้งหมด 262 คน ประกอบด้วย รางวัลกำนันยอดเยี่ยม 123 คน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมจำนวน 133 คน

Share
Share
Send to Email