กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ผู้ว่าฯ จ.ตรัง จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ในวันประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดตรัง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน   2 ราย ดังนี้

  1. กำนันยอดเยี่ยม ได้แก่ นายอานนท์ เชื้อช่วย กำนันตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
  2. ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่ นายบุญรอด บุญช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

Share
Share
Send to Email