กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับอำเภอเมืองสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรมพิธีสงฆ์ การอ่านสาร การมอบรางวัล ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 และการมอบรางวัลอาวุธปืน ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ปลัดจังหวัดสุรินทร์ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมพิธีดังกล่าว

Share
Share
Send to Email