กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

#จังหวัดศรีสะเกษ# วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแหนบทองคำ และประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลกำนันยอดเยี่ยม

1. นายทองชุ่น สุรวิทย์ กำนันตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์

2. นายสุนทร งามศรี กำนันตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

3. นายอดุลย์ จันทรเสนา กำนันตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย

 

รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

1. นายอธิเบศร์ ทองฮีง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์

2. นายพยอม โทแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ

3. นายเทวลิตร ทวีชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

Share
Share
Send to Email