กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

สมุทรสาคร จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลแหนบทองคำ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่กำนันยอดเยี่ยม และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
​1. รางวัลกำนันยอดเยี่ยม ได้แก่
​ นายบุญยืน ทัดมาลี กำนันตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
​2. รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่
​ นางสุภวรรณ แก้วจุนันท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

Share
Share
Send to Email