กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลแหนบทองคำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 (จำนวน 2 รางวัล) ดังนี้

รางวัลกำนันยอดเยี่ยม

นายโกเมศ เพชรโกมล กำนันตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

นายธัชชัย เจนดง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Share
Share
Send to Email