กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ผู้ว่าฯ มุกดาหาร มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณศาลาประชาคมอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2565 พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สารวัตรฯ แพทย์ประจำตำบล ที่ได้รับรางวัล เข้ารับรางวัลดังกล่าวฯ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

Share
Share
Send to Email