กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

กำนันผู้ใหญ่บ้านในตำนาน

เมื่อทราบถึงประวัติของกำนันคนแรกของประเทศไทยแล้ว อยากแนะนำให้รู้จักกำนันหญิงคนแรกของประเทศไทยบ้าง
แม้ในปัจจุบันสังคมจะเปิดกว้างมีการยอมรับความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป็นที่ยอมรับว่าทุกเพศสามารถปฏิบัติหน้าที่ หรืออาชีพต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียม เช่น วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ เราจะเห็นนางเมทินี ชโลธร ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ประมุกฝ่ายตุลาการ

แม้ปัจจุบันภาพกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพศหญิงสวมเครื่องแบบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน จะเป็นภาพที่ชินตาของเราแล้ว แต่กว่าสังคมจะเปิดกว้างอย่างเช่นปัจจุบัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพศหญิงก็ต้องใช้เวลา ใช้หยาดเหงื่อในการพิสูจน์ว่า แม้เป็นเพศหญิงก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเช่นกัน

กำนันหญิงคนแรกของประเทศไทย ได้แก่ นางมะลิเชียร เพ็งวงษ์ ซึ่งได้รับเลือกให้เป็น กำนันตำบลช่าง อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย เมื่อ ปี พ.ศ. 2525 ซึ่งในอดีตถือเป็นการก้าวหน้าของวงการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอย่างมาก แต่ขณะเดียวกันก็มีการคัดค้านมิให้นางมะลิเชียรเข้ารับตำแหน่งกำนัน โดยอ้างว่าตำแหน่งกำนันมีหน้าที่ติดตามจับผู้ร้าย คดีทำร้าย คดีฆาตกรรม ผู้ร้ายใช้ปืน ใช้อาวุธ จะเป็นอันตรายต่อผู้หญิง หากกำนันหญิงทำหน้าที่จับผู้ร้ายไม่ได้ ประชาชนก็เสียประโยชน์

ซึ่งกำนันมะลิเชียได้กล่าว งานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นงานปกครอง งานบริการ งานสมัครสมานลูกบ้านมากกว่างานกวาดล้างจับผู้ร้ายซึ่งเป็นงานของตำรวจ แม้ในการตามจับผู้ร้าย ตามปกติก็ไม่ให้ตำรวจหรือใครออกไปทำงานคนเดียว ตนก็ออกจับผู้ร้ายขโมยควายมาแล้ว มีตำรวจ มีผู้ช่วยกำนัน มีผู้ใหญ่บ้าน และลูกบ้านออกไปทำงานด้วยกัน ตนสามารถใช้การเจรจาลดความตึงเครียด และการใช้ความรุนแรงลงได้มาก ด้วยความอาวุโสและความเป็นแม่ เพราะขโมยก็คือคนในหมู่บ้าน มีการเจรจาและการมอบตัวอย่างละม่อม ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ความเป็นอาวุโสและความอ่อนโยนของเพศหญิงมาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กำนันได้เป็นอย่างดี

เมื่อเราทราบประวัติของกำนันหญิงคนแรกแล้ว เราขอแนะนำผู้ใหญ่บ้านคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกในปีเดียวกันกับกำนันนางมะลิเชียร เพ็งวงษ์ คือ นางสมทรง สุรพันธ์ ซึ่งผู้เขียนขอขอบคุณกำนันมะลิเชียร เพ็งวงษ์และผู้ใหญ่สมทรง สุรพันธ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน ทำให้สังคมยอมรับว่าเพศหญิงก็สามารถปฏิบัติหน้าที่และประกอบอาชีพได้ทุกอาชีพ เช่นเดียวกับทุกเพศ หากมีความตั้งใจ เสียสละและความพยายาม

Share
Share
Send to Email