กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จันทบุรี จัดงานมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและแหนบทองคำ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ดังนี้
1. นายสมยศ ศรีคงรักษ์ กำนันตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ ได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม
2. น.ส.วันทนา สุวรรณ์มณีย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

Share
Share
Send to Email